Agromasz sp. Z o.o.

Domaradz 774a
36-230 Domaradz

Tel.: +48 13 4347164

E-Mail: agromasz@domaradz.pl

Osoby upoważnione do reprezentacji firmy: Prezes Zarządu Jan Wnęk oraz Wiceprezes Adam Łobaza

KRS: 0000200099

NIP: 6860001321