Agromasz partnerem POMOT.

Nasza firma współpracuje z POMOT.

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne POMOT Sp. z o. o. w Chojnie w swojej ofercie posiada następujące produkty:

-piaskarka UPR 4 - idealne rozwiązanie do rozsypywania piasku, soli oraz mieszaniny tych dwóch materiałów po drogach publicznych, ulicach.
-wozy asenizacyjne - o pojemności od 2500 do 30000 litrów. Wykonujemy również wozy o dowolnej pojemności na zlecenie Klienta.
-wozy specjalne - poidła dla zwierząt i do transportu wody pitnej,
-akcesoria do wozów asenizacyjnych: - elementy ułatwiające obsługę, układy jezdne, urządzenia rozlewające gnojownicę, agregaty doglebowe, łąkowe i naglebowe, zbiorniki i poidła oraz duży wybór części zamiennych,
-rozsiewacze nawozów i wapna - ładownoścć od 4 do nawet 12,5 tony.
-system Uniwersal - bogata oferta systemu nadwozi wymiennych.
-zagospodarowanie gnojownicy - silosy na gnojownicę, mieszadła gnojownicy, pompy do gnojownicy i kompletne instalacje do biogazowni
-urządzenia asenizacyjne i do czyszczenia kanalizacji - zabudowy stałe ZSA, zabudowy wymienne – kontenerowe KA i kontenery asenizacyjne
-zbiórka i wywóz odpadów – śmieciarki: zabudowa stała do zbiórki i wywozu odpadów oraz zabudowa wymienna – kontenery śmieciowe do zbiórki i wywozu odpadów
-kontenery metalowe - rolkowe otwarte i zamknięte, typu MULDA oraz kontenery specjalne.